Szakmai beszámoló

szakmaibesz24

szakmaibesz25 szakmaibesz26 szakmaibesz27

Szakmai beszámoló

Székely József Református Általános Iskola

Szentmártonkáta

Iskolánk pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására.

 

Pályázatunkat támogatásra méltónak ítélték, így NTP-MKÖ-14-0254 pályázati kódszámú programunk a tavaszi időszakban megvalósulhatott.

 

Programunk címe:

 

„Élő hagyomány”

szakmaibesz1

Programunk célja:

Iskolánk a népi kultúra és hagyományok ápolását, őrzését mindig fontosnak tartotta. Olyan tematikát állítottunk össze, ahol sikeresen tudtuk egybe kapcsolni a keresztyén értékeket és ünnepeket. Figyelünk magyar hagyományainkra, őrizzük és ápoljuk ezeket, de megtapasztaljuk azt is, hogy emellett keresztyénségünk is élénk és maradandó. Az ünnepek hagyományai ma is élénken élnek, ezeket egy református iskolában tanulónak is őrizni, ápolni kell. Így kapcsolódhat bennünk össze és válik teljesebbé két értékrend : vallási és ünnepi értékeink rendje.

Tehetséges tanulóinkkal ezeket a gyökereket kutattuk, ismertettük meg ebben a 30 órás programban, melynek részét kiscsoportos foglalkozások, műhelymunka, tehetséggondozó verseny és hagyományőrző délutánok, tehetséggondozó kirándulás, múzeumlátogatás képezték. Az erős oldal fejlesztése mellett lelki-és közösségi szempontból is fejlődtek, számukra erősödött a hagyományos ünnepkörök mélyebb ismerete is. Természetesen a mai kor eszközeit is alkalmaztuk a hagyományok kutatásában, bizonyítva ezzel, hogy a média, informatika világa sokrétűen felhasználható egy munka során.

Tevékenységek a program során:

Tehetséggondozó foglalkozások:

 • Drámaszakkör : versek, mesék tanulása, bibliai történetek előadása, élőkép megjelenítése

szakmaibesz2

 • Modern kutatóműhely-az informatika világa : prezentáció készítése, hagyományok és kereszténység témakörben, IKT eszközök használata a munkafolyamatokban, kutatás, böngészőprogramok használata

szakmaibesz3

 • Néptánc foglalkozások: Népviseletek megismerése, népdalok, népi játékok, néptánc tanulása, tanítása kisebbeknek nyílt foglalkozáson, népszokások húsvétkor, lakodalmas táncbemutató, kalácssütés

2. Tehetségdélután:

szakmaibesz4

Vers-és prózamondó verseny keretében iskolánk tehetséges tanulói mérették meg magukat, előadásaikat szakértő zsűri bírálta el. Kategóriánként jutalmazták az első három helyezettet és különdíjat is adtak. A tehetségdélután nyílt volt, szülők, érdeklődők is részt vettek rajta.

 

3. Lelki készülődés az ünnepekre, csendes délután:

aranymondás keresés és tanulás a bibliából, a húsvéti történet értelmezése

4. Családi délelőtt és kézműves délután: szakmaibesz5Családi napunkon először lelki táplálékot vettünk magunkhoz, Vizi Zsuzsanna lelkész mutatta be a húsvéti történetet képek segítségével, és segített ezzel az ünnepre is ráhangolódni. Écsi Gyöngyi mesemondó volt a vendégünk, aki a közönséget is bevonta játékába, és kitűnő hangulatot varázsolt erre a délelőttre. Néptáncosaink fergeteges bemutatóval lepték meg a nézőket, csoportos és páros táncokat adtak elő. Délután kézműves foglalkozás keretében lehetett tojást festeni, angyalkát készíteni, vendégváró büfénkben beszélgetni, táblás játékozni.

 

5. Lelki nap: Készülődés az ünnepekre : zsoltárok, dicséretek tanulása, éneklése, bibliai történetek, kézműves délután

szakmaibesz6

6. Hagyományőrző délután: szakmaibesz7Hagyományőrző délutánon néptáncosaink egy régi lakodalom mini változatát elevenítették fel. A finom lakodalmas kalácsok, a talpalávaló zene, és az ügyes táncosok hamar jókedvet csináltak a nézőknek, akik örömmel csatlakoztak. A kisebbek gyöngyöt fűzhettek, kézműves munkákat készítettek, a néptáncosok pedig alap tánclépéseket is tanítottak az érdeklődőknek.

7. Kirándulás Hollókőre: Kutató-és gyűjtőmunkát végeztek tanulóink Hollókőről képeket, információkat szereztek. A palóc tájegység jellegzetességeinek megismerése, a régi népviseletek, az Ófalu tanulmányozása, hagyomány és kultúra értékeinek közvetítése, mélyítése volt a cél a kirándulással. Emellett megismerkedhettek egy régi szövőműhely berendezésével, a Pajtakertben mézeskalácsot díszítettek, a Falumúzeumban pedig természetesen egy régi ház berendezéseit tekintették meg.

szakmaibesz8

8. Múzeumpedagógiai foglalkozás a Néprajzi Múzeumban: szakmaibesz9A Néprajzi Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettünk részt a tanulókkal, melyet egy kiváló szakember, Koltay Erika tartott. A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokat nemcsak bemutatással szemléltette, hanem mondákat is mesélt, szinte minden tárgyhoz kapcsolva tudott régi hagyományt vagy szokást felidézni. A foglalkozás végén kisfilmet is vetített, amely rögzítette, elmélyítette a látottakat, hallottakat. Sikerült mélyíteni és gyarapítani a már ismert és hallott anyagot, a gyerekek értik és tudják különválasztani az ünnepekre való felkészülés hagyományos és keresztyén elemeit. Már úgy tekintenek egy ünnepre, melynek tudják a gyökereit, hagyományait, fel is tudják idézni, történeteket kapcsolnak hozzájuk. Mélyül a közösségélmény és az értékek felismerése, átadása.

Eredmények:

Legfontosabb célkitűzéseink a hagyományok ápolása, mélyítése és megismertetése, valamint ezek kapcsolódása a keresztyénség ünnepeihez maradéktalanul megvalósult. Gazdag programokat, rendezvényeket tudtunk kínálni gyerekeinknek, ahol feltöltődhettek, tevékenykedhettek kedvük szerint. Közösségélményük, kommunikációjuk erősödött, társas kapcsolataik fejlődtek. Versenyeken, foglalkozásokon, tehetségdélutánokon mutathatták meg elért eredményeiket, fejlődésüket. A kirándulás, a múzeumpedagógiai foglalkozás, a hagyományőrző délután olyan plusz többletet adott a gyerekeknek, ami elősegítette a tanultak mélyítését, gyakorlatban is tapasztalhatták a gyerekek, láthatták, amiről beszéltünk, tanultunk. Programjaink oldott légkörben zajlottak, a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát felkeltette, a kérdezés és a megismerés örömét átélhették, logikus és kreatív gondolkodásuk fejlődött. Mindemellett lelki táplálékot is kaptak, a csendes délután, a lelki nap és a családi, kézműves nap által. Bibliai ismeretük, tudásuk mélyült, a kapott információkat az ünnepekről bibliai szemlélettel is kiegészíthették. Népmesék, népi játékok, énekek, néptánc tanulása közben egy olyan világba kerülhettek, amely ma már nem “divatos” ugyan, de értékeiben sokkal többet nyújt érzelmileg és erkölcsileg is. Magabiztosabbá váltak, önismeretük, önértékelésük fejlődött, jobban odafigyeltek egymásra, tanulásuk eredményesebb lett, és nem utolsó sorban szabadidejüket hasznosan töltötték el, új információkkal gazdagodva.

A foglalkozásokhoz, délutánokhoz, lelki napokhoz, kirándulásokhoz biztosítottuk, hogy szakemberek foglalkozzanak a gyerekekkel, a szükséges eszközök, anyagok rendelkezésre álltak. A támogatásnak köszönhetően tanulóink nagyon sokféle formában, tevékenység végzése fedezték fel a népi hagyományok, népi kultúra fontosságát. Többféle rendezvényen megmutathatták tehetségüket, fejleszthették tudásukat, kézügyességüket, nemcsak hagyományos módon, hanem IKT eszközök alkalmazásával is. Brosúrát készítettek, népi táncokat adtak elő, tanítottak meg társaikkal, dráma szakkörön jelenetet tanultak, tehetségdélutánon verseket, meséket mondtak, kézműves foglalkozásokon aktívan alkothattak. Sok szülőt vontunk be a programjainkba, akik aktívan közreműködői voltak néhány tevékenységünknek. Így ők is segíteni tudnak gyermekeiknek a népi hagyományok tovább vitelében, hiszen fontos célként tűztük ki a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, információcsere fejlesztését. Legfontosabb pedagógiai elvünk volt az oldott légkör biztosítása, a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, a gyermekek érdeklődésének kielégítése, a gyermekek együttműködési készségének fejlesztése a kérdezés és a megismerés örömének megélését, a logikus és a kreatív gondolkodás együttes fejlesztését, és a különböző információk közötti kapcsolatok kialakítását.

Beadott pályázatunkban a munkatervünkben volt időpontbeli eltérés, ezek a csatolt munkatervben láthatóak. A múzeumpedagógiai és kirándulás programunkat későbbi időpontban valósítottuk meg, mint ahogyan terveztük, de ez a projekt folyamatában nem okozott akadályt, hiszen a Néprajzi Múzeum és a hollókői kirándulás állandó és kapcsolódott az „Élő hagyomány”c. tervezethez. Hagyományőrző délután programunk átszervezést igényelt, személyi okok miatt, de így is tartalmas, igényes délutánt nyújtottak tanulóink.

Fontosabb megvalósult célok:

 • Néptánc és hagyományőrző foglalkozásokon keresztül a népi értékek megőrzése
 • Közösségi élmények erősítése
 • Keresztyén értékrend erősítése, ezeknek az értékeknek felismerése, miért jó ehhez az értékrendhez tartozni, lelki támasz adása a mindennapokhoz
 • Az ünnepkör tartalmasabb megismerése, a család, az egymáshoz tartozás mélyítése, szociális értékek ápolása
 • Bibliai ismeretek mélyítése, a Biblia kutatása, tanulmányozása

 

 • kreativitás fejlődése
 • érzelmi, intelligencia síkon erősödés
 • alkotókedv motiváltabb lesz
 • kulturális fejlődés és nyitottság
 • lelki stabilitás elérése
 • tudásvágy felkeltése
 • a megismerés öröme

Fényképek a programokról:

szakmaibesz10 szakmaibesz11
szakmaibesz12 szakmaibesz13
szakmaibesz14 szakmaibesz15
szakmaibesz16 szakmaibesz17
szakmaibesz18 szakmaibesz19
szakmaibesz20 szakmaibesz21
szakmaibesz22 szakmaibesz23

 

Köszönjük a tanárkollégáink áldozatos munkáját a programban, a szülők önzetlen segítségét, fenntartónk támogatását és mindazoknak, akik hozzájárultak a színvonalas bemutatók, rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához!

Köszönjük a Nemzeti Tehetségprogram, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az EMMI és az EMET támogatását!