Beiratkozás

Hirdetmény az általános iskola beiratkozás rendjéről letöltés

2018/2019. tanév tanköteles korú gyermek általános iskolai felvételéhez

a Székely József Református Általános Iskola

1. évfolyamába.

Iskolánkról röviden: A Székely József Református Általános Iskola a Szentmártonkátai Egyházközség nevelési-oktatási intézménye. A 2018/2019-ös tanévben egy első osztályt indítunk. Alapelvünk a keresztény értékrenden alapuló nevelő-oktató munka. Sajátosságaink: Világnézetileg elkötelezett intézmény vagyunk. A keresztény pedagógia értékeit közvetítjük. Kiemelt nevelési területünk az erkölcsi nevelés, az egyházi és nemzeti hagyományok, értékek megőrzése, ápolása. Szeretettel várjuk elsősorban azoknak a keresztény családoknak a jelentkezését,

– akik gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni,

– akik a keresztény hitet elfogadják, átélni és megélni akarják,

akik az iskolánk házirendjét és szellemiségét elfogadják.

A fentiek elfogadásával iskolánk felvesz más felekezethez tartozó tanulókat is, az egyházak közötti megállapodás értelmében számukra saját felekezetük biztosít hitoktatást.

Alapvető elvárásunk minden leendő diákunkkal és szüleikkel szemben a keresztény erkölcsi normákon alapuló nevelés elfogadása.

 

Ø Az első lépés a szándéknyilatkozat kitöltése után személyes beszélgetésre hívjuk a családot.

A beiratkozási szabályzatban foglaltakat figyelembe véve alakítjuk ki a felvételi rangsort, szabad férőhelyek arányában. /www.szekelyrefisk.hu/Beiratkozas/Szándéknyilatkozat címről letölthető/

* Az egyházi intézményre nem vonatkozik a beiskolázási körzet. A szülő szabad döntése alapján beírathatja az intézménybe gyermekét. Az egyeztetés után döntünk a kérelem teljesítéséről illetve elutasításáról, amiről határozat formájában értesítést küldünk a szülők részére.

A szándéknyilatkozatot e-mail-en elküldheti szekelyrefisk@gmail.com címre, személyesen az iskola irodájában leadhatja.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
· A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ugyanazon okmány két oldala)

· a szülő személyi igazolványát
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája

· Iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvélemény

– meglévő szakértői bizottsági, nevelési tanácsadói véleményt

· amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a jogosultságot megállapító határozatot, – vagy tartós betegségről szóló szakorvosi véleménv

· lelkészi, plébánosi ajánlás, keresztelést igazoló irat