Székely József Református Általános Iskola

"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem." Zsolt. 32,8.

Legfrissebb hírek

Beiratkozás:

2014. április 28-29. (hétfő-kedd) 8-18-ig

 

Címer

2014/2015. tanév tanköteles korú gyermek általános iskolai felvételéhez

Jelentkezés

a Székely József Református Általános Iskola

 1. évfolyamába.   

                            

Iskolánkról röviden: A Székely József Református Általános Iskola a Szentmártonkátai Egyházközség nevelési-oktatási intézménye. A 2014/2015-ös tanévben egy első osztályt indítunk. Alapelvünk a keresztény értékrenden alapuló nevelő-oktató munka.
Sajátosságaink:Világnézetileg elkötelezett intézmény vagyunk.A keresztény pedagógia értékeit közvetítjük.Kiemelt nevelési területünk az erkölcsi nevelés, az egyházi és nemzeti hagyományok, értékek megőrzése, ápolása.Szeretettel várjuk elsősorban azoknak a keresztény családoknak a jelentkezését,
-          akik gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni
-          akik a keresztény hitet elfogadják, átélni és megélni akarják,
-          akik az iskolánk házirendjét és szellemiségét elfogadják.
A fentiek elfogadásával iskolánk felvesz más felekezethez tartozó tanulókat is, az egyházak közötti megállapodás értelmében számukra saját felekezetük biztosít hitoktatást.Alapvető elvárásunk minden leendő diákunkkal és szüleikkel szemben  a keresztény erkölcsi normákon alapuló nevelés elfogadása.
  • Az első lépés a  szándéknyilatkozat kitöltése, a Beiratkozási szabályzatban foglaltakat figyelembe véve alakítjuk ki a felvételi rangsort, szabad férőhelyek arányában. * Az egyházi intézményre nem vonatkozik a beiskolázási körzet. A szülő szabad döntése alapján beírathatja az intézménybe gyermekét. Az egyeztetés után döntünk a kérelem teljesítéséről illetve elutasításáról, amiről határozat formájában értesítést küldünk a szülők részére.

A szándéknyilatkozatot  e-mail-en elküldheti szekelyrefisk@gmail.com címre , személyesen az iskola irodájában leadhatja.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ugyanazon okmány két oldala)

- a szülő személyi igazolványát
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a  gyermek TAJ kártyája

- Iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvélemény

-  meglévő szakértői bizottsági, nevelési tanácsadói véleményt

  • amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a jogosultságot megállapító határozatot,
    -    vagy tartós betegségről szóló szakorvosi véleménv
  • lelkészi, plébánosi ajánlás, keresztelést igazoló irat

További információkat az Iskolánk élete/Beiratkozás oldalon találnak.

 

Utolsó módosítás: 2010.január 3.

©Székely József Református Iskola. Kapcsolat: webmester@szrfisk.hu